Inschrijven

Inschrijven in het Nederlands Feng Shui Register ™

Met een beroepsregistratie onderscheid je jezelf van anderen en vorm je tezamen een gedegen kwaliteitsnetwerk van erkende en gecertificeerde Feng Shui beoefenaars. Een registratie toont aan dat je up-to-date opgeleid bent voor je functie. Bovendien laat je door inschrijving zien, dat je door permanente scholing je vakkennis bijhoudt. Bovendien zijn opdrachtgevers specifiek opzoek naar Feng Shui experts, en die vindt men in dit register. Je kunt je duidelijk onderscheiden en jezelf professioneel profileren.

Inschrijving in het Nederlands Feng Shui Register 

Voor de eerste inschrijving en voortzetting van registratie in het Nederlands Feng Shui Register ( NFSR ™) en het gebruik van het keurmerk dient aan het NFSR ™ jaarlijks de registerbijdrage te worden voldaan.

Aan de registratie en herregistratie in het Nederlands Feng Shui Register zijn dus kosten verbonden. De tarieven worden elk jaar door de organisatie vastgesteld. De actuele tarieven staan hieronder vermeld.

Registratiekosten voor het Nederlands Feng Shui Register 

1e kalenderjaar t/m 31 december, direct na behalen examen of eerste inschrijving: Gratis (inclusief administratiekosten)
2e jaar en opvolgend: € 38,00 per jaar

De vermelding omvat een pasfoto, naamsvermelding, contactgegevens en een eigen pagina (met extra gegevens en afbeelding).
Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW

Inschrijven in het Nederlands Feng Shui Register 

Voor registratie is een volledig ingevulde inschrijfformulier noodzakelijk.

Het inschrijfformulier kun je hier downloaden:

Inschrijfformulier  

Vul het formulier in (let op of alles correct is ingevuld, correcties zijn later niet mogelijk), voeg hierbij een kopie van je Feng Shui diploma, pasfoto, sfeer afbeelding en stuur deze samen via het contactformulier toe. Je zult binnen 14 dagen een reactie ontvangen van de goed- of afkeuring van je aanmelding, waarna de registratie kan plaatsvinden.

Voorwaarden van Inschrijving

Je kunt jezelf inschrijven als je in het bezit bent van een of meerdere onderstaande diploma’s. En je de jaarlijkse registerbijdrage hebt betaald.

Vereiste diploma’s:

– Feng Shui Expert ™
– Feng Shui Consultant ™
– Feng Shui Master ™

Heb je geen opleiding gevolgd bij een geaccrediteerde opleiding, dan is registratie in het register onder voorwaarden ook mogelijk. Hiervoor zul je een portfolio presentatie dienen te verzorgen en dient het toelatingsexamen met succes te worden afgelegd. Dit gebeurt in het bijzijn van de toelatingscommissie, die zal bestaan uit gecertificeerde Feng Shui professionals en vertegenwoordigers van het register. Voor deze registratie dient een speciaal verzoek te worden ingediend. Kosten voor het toelatingsexamen bedragen € 168,00 (éénmalig en incl. 21% BTW). Na indiening van je verzoek zul je binnen 14 dagen een uitnodiging ontvangen met daarin de examendata, locatie, inschrijfformulier en betaalinstructies.

Geldigheidsduur Registratie

Personen die ingeschreven zijn in het NFSR™, zijn dat voor een periode van één jaar na inschrijving. Elk opvolgend jaar kan de ingeschrevene zich opnieuw laten herregistreren, zie daarvoor het Reglement.

Geaccrediteerde opleiders

Registratie in het Nederlands Feng Shui Register ™ is vooralsnog voorbehouden aan afgestudeerden aan de Feng Shui Design Academy, die speciaal hiervoor geaccrediteerd is. Klik hier voor meer details over de aangeboden opleidingen.

Wil je als opleider geaccrediteerd worden en opgenomen worden door het Nederlands Feng Shui Register™, neem dan contact op met het secretariaat.

Uitschrijving

Je wordt uit het Nederlands Feng Shui Register ™ verwijderd als;

– je niet voldoet aan de eisen van inschrijving;
– de inschrijving in strijd is met het reglement collectief merk;
– je, jezelf hebt uitgeschreven. Herregistratie is mogelijk en kan tot één jaar na het moment van uitschrijving.