Reglement

Doelstelling van het Nederlands Feng Shui Register ™

Het Nederlands Feng Shui Register ™ verzorgt de beroepsregistraties in het Feng Shui Register (NFSR ™). Het register is bedoeld voor registratie van beoefenaars van de Klassieke en Traditionele Feng Shui, zoals gedoceerd door Grootmeesters Lillian Too, Yap Cheng Hai, Jes Lim, en anderen. Op dit moment geeft een diploma’s met de titel FSE ™, FSC ™ en FSM ™ welke afgegeven worden door de Feng Shui Design Academy™ direct toegang tot registratie in het register.

Met een beroepsregistratie onderscheid je jezelf van anderen en vorm je tezamen een kwaliteitsnetwerk van erkende en gecertificeerde Feng Shui beoefenaars. Een registratie toont aan dat je up-to-date opgeleid bent voor je functie. Bovendien laat je door inschrijving zien, dat je door permanente scholing je vakkennis bijhoudt.

Het Nederlands Feng Shui Register™ is geregistreerd  bij de Kamer van Koophandel en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en dus wettelijk beschermd. Ben je in het bezit van het diploma Feng Shui Expert™, Feng Shui Consultant™ of Feng Shui Master™ van de Feng Shui Design  Academy, dan kun je jezelf direct inschrijven in het Nederlands Feng Shui Register™. Heb je een ander diploma of ben je autodidact, dan kun je een toelatingsexamen doen.

Wil je jezelf registreren, een register raadplegen of informatie over de procedures opvragen? Bekijk dan de overige pagina’s op deze website of neem contact met het secretariaat op.

Keurmerk

Het Nederlands Feng Shui Register™ (NFSR™) en haar (beeld)keurmerk(en) zijn bij de Kamer van Koophandel en het het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom geregistreerd en gedeponeerd als collectief keurmerk.

Geregistreerden in het Nederlands Feng Shui Register™ zijn gerechtigd het keurmerk te gebruiken in overeenstemming met de, op het keurmerk en registratie van toepassing zijnde reglementen.

Registratie in het Nederlands Feng Shui Register ™ (NFSR™) is alleen mogelijk indien men aantoont te voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving, welke op deze website zijn vermeld en in haar volledigheid zijn opgenomen in het Reglement NFSR™.

Facturatie en Betaling

De facturen voor de jaarlijkse registerbijdrage worden in de eerste helft van januari verzonden. Mocht je omstreeks dat tijdstip nog geen factuur hebben ontvangen neem dan contact op met het secretariaat.

Bij niet (tijdig) voldoen van de registerbijdrage volgt schrapping uit het register. Herregistratie van inschrijving is mogelijk. Neem in dat geval eerst contact op met het secretariaat.

Opname in het NFSR™ is momenteel alleen mogelijk voor houders van het diploma Feng Shui Expert ™, Feng Shui Consultant ™ of Feng Shui Master ™ van de Feng Shui Design  Academy.

Gebruik van het keurmerk logo van het NFSR™ is exclusief voorbehouden aan geregistreerden in het Nederlands Feng Shui Register ™ en alleen voor de periode van registratie. Is een geregistreerde eenmaal uit het register geschrapt, dan is het gebruik van het NFSR™ logo niet meer toegestaan (van misbruik wordt aangifte gedaan). Na een eventuele herregistratie gelden opnieuw de vastgestelde regels.