Aanmelden voor het register

Door naar beneden te scollen kunt u voor zowel Nederland als België uw lokale Feng Shui adviseur vinden.  

Waarom inschrijven in het Feng Shui Register?

Met een beroepsregistratie onderscheid je jezelf van anderen en vorm je tezamen een gedegen kwaliteitsnetwerk van erkende en gecertificeerde Feng Shui beoefenaars. Een registratie toont aan dat je up-to-date opgeleid bent voor je functie. Bovendien laat je door inschrijving zien, dat je door permanente scholing je vakkennis bijhoudt. Bovendien zijn opdrachtgevers specifiek opzoek naar Feng Shui experts, en die vindt men in dit register. Je kunt je duidelijk onderscheiden en jezelf professioneel profileren.

.

Nederlands Feng Shui Register registratie in netwerk van experts

Inschrijving in het Nederlands Feng Shui Register™

Voor de eerste inschrijving en voortzetting van registratie in het Nederlands Feng Shui Register ( NFSR™) en het gebruik van het keurmerk dient aan het NFSR™ jaarlijks de registerbijdrage te worden voldaan.

Aan de registratie en herregistratie in het Nederlands Feng Shui Register zijn dus kosten verbonden. De tarieven worden elk jaar door de organisatie vastgesteld. De actuele tarieven staan hieronder vermeld.

Registratiekosten voor het Nederlands Feng Shui Register™

Via geaccrediteerde opleiding:
1e kalenderjaar t/m 31 december, direct na behalen examen of eerste inschrijving:
Gratis (inclusief administratiekosten)
2e jaar en opvolgend: € 38,00 per jaar

Zonder geaccrediteerde opleiding:
1e  jaar en opvolgend: € 38,00 per jaar (exclusief intake- en administratiekosten)

De vermelding omvat een pasfoto, naamsvermelding, contactgegevens en een eigen pagina (met extra gegevens en afbeelding).
Genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW