Over het register

Het Nederlands Feng Shui Register™ verzorgt de beroepsregistraties voor Nederlandse en Belgische Klassieke Kompas School Feng Shui adviseurs.  

Nederlands Feng Shui Register™

Het Nederlands Feng Shui Register™ is openbaar.  De gegevens in het register zijn uitermate geschikt bij sollicitaties, referentieonderzoek en overige vragen of de deskundigheid van de Feng Shui professional voldoende aanwezig is.

Register

Wij als NFSR™ willen opdrachtgevers en werkgevers stimuleren zelf het Feng Shui register te raadplegen om er zeker van te zijn dat de in te huren Feng Shui professional voldoet aan de hoge kwaliteitseisen die je er van mag verwachten.

Online kan eenvoudig een geregistreerde Feng Shui professional opgezocht worden en kan bijvoorbeeld een opdrachtgever meteen ook de meest actuele gegevens van de registratie bekijken.

Wil jij als Feng Shui adviseur gecertificeerd worden en opgenomen worden in het Nederlands Feng Shui Register™, schrijf je dan in via het secretariaat.

 

Doelstelling

Het Nederlands Feng Shui Register™ verzorgt de beroepsregistraties voor Nederland en België. Het register is bedoeld voor registratie van beoefenaars van de Traditionele Feng Shui, zoals gedoceerd door Grootmeesters in Azië, o.a. Lillian Too, Yap Cheng Hai, Jes Lim, en anderen. Op dit moment geeft een diploma met de titel FSE™ welke afgegeven wordt door de Feng Shui Design Academy direct toegang tot registratie in het register.

Met een beroepsregistratie onderscheid je jezelf van anderen en vorm je tezamen een kwaliteitsnetwerk van erkende en gecertificeerde Feng Shui beoefenaars. Een registratie toont aan dat je up-to-date opgeleid bent voor je functie. Bovendien laat je door inschrijving zien, dat je door permanente scholing je vakkennis bijhoudt.

Voordelen

Nederlands Feng Shui Register netwerk van experts

Zichtbaar

Laat de opdrachtgever jou snel vinden in een erkend register met als doel het samenbrengen van gecertificeerde Feng Shui deskundigen en de markt. 

Sterk merk

Geregistreerden in het Nederlands Feng Shui Register™ zijn gerechtigd het (beeld)merk te gebruiken. En vindbaar via www.nfsr.nl
www.fengshuiregister.nl www.fengshuiregister.be www.fengshuiregister.com

Netwerk

Samen met andere geregistreerde Feng Shui beoefenaars vorm je een professioneel netwerk van erkende Feng Shui adviseurs. 

REGLEMENT

Het Nederlands Feng Shui Register™ verzorgt de beroepsregistraties in het Feng Shui Register (NFSR™). Het register is bedoeld voor registratie van beoefenaars van de Klassieke en Traditionele Feng Shui, zoals gedoceerd door Grootmeesters Lillian Too, Yap Cheng Hai, Jes Lim, en anderen. Op dit moment geeft een diploma’s met de titel FSE ™ welke afgegeven wordt door de Feng Shui Design Academy™ direct toegang tot registratie in het register.

Met een beroepsregistratie onderscheid je jezelf van anderen en vorm je tezamen een kwaliteitsnetwerk van erkende en gecertificeerde Feng Shui beoefenaars. Een registratie toont aan dat je up-to-date opgeleid bent voor je functie. Bovendien laat je door inschrijving zien, dat je door permanente scholing je vakkennis bijhoudt.

Het Nederlands Feng Shui Register™ is geregistreerd  bij de Kamer van Koophandel en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en dus wettelijk beschermd. Ben je in het bezit van het diploma Feng Shui Expert™ van de Feng Shui Design Academy, dan kun je jezelf direct inschrijven in het Nederlands Feng Shui Register™. Heb je een ander diploma of ben je autodidact, dan kun je een toelatingsverzoek doen.

Wil je jezelf registreren, een register raadplegen of informatie over de procedures opvragen? Bekijk dan de overige pagina’s op deze website of neem contact met het secretariaat op.

Nederlands Feng Shui Register

BEELDMERK

Het Nederlands Feng Shui Register® (NFSR®) en haar (beeld)merk(en) zijn bij de Kamer van Koophandel en het het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom geregistreerd en gedeponeerd als collectief merk.

Geregistreerden in het Nederlands Feng Shui Register® zijn gerechtigd het beeldmerk te gebruiken in overeenstemming met de, op het keurmerk en registratie van toepassing zijnde reglementen.

Registratie in het Nederlands Feng Shui Register® (NFSR®) is alleen mogelijk indien men aantoont te voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving, welke op deze website zijn vermeld en in haar volledigheid zijn opgenomen in het Reglement NFSR®.

Facturatie en Betaling
De facturen voor de jaarlijkse registerbijdrage worden in de eerste helft van januari verzonden. Mocht je omstreeks dat tijdstip nog geen factuur hebben ontvangen neem dan contact op met het secretariaat.

Bij niet (tijdig) voldoen van de registerbijdrage volgt schrapping uit het register. Herregistratie van inschrijving is mogelijk. Neem in dat geval eerst contact op met het secretariaat.

Gebruik van het keurmerk logo van het NFSR® is exclusief voorbehouden aan geregistreerden in het Nederlands Feng Shui Register™ en alleen voor de periode van registratie. Is een geregistreerde eenmaal uit het register geschrapt, dan is het gebruik van het NFSR® logo niet meer toegestaan (van misbruik wordt aangifte gedaan). Na een eventuele herregistratie gelden opnieuw de vastgestelde regels.